Dovoljenja

viza vizum potni list

Vizumi

Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v njej biva toliko časa, kolikor je določeno z vizumom, ali s katerim se mu omogoči tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit določene pogoje.

Vizum tujcu ne daje pravice zaposlitve ali dela.

Tujec mora v prošnji navesti namen svojega prihoda v državo, priložiti veljavno potno listino, v katero se lahko pritrdi vizum in po potrebi dokumentacijo, s katero dokaže namen in pogoje svojega obiska.

Vrste vizumov

Vizum za kratkoročno bivanje (vizum C)

Vizum za dolgoročno bivanje (vizum D)

Bivanje v Sloveniji

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje.

Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas.

Vrste dovoljenj za prebivanje

Dovoljenje za začasno
prebivanje

Dovoljenje za začasno prebivanje se izda
za določen namen in za določen čas.

Dovoljenje za stalno
prebivanje

Dovoljenje za stalno prebivanje se izda
brez omejitev glede trajanja in namena
bivanja v Republiki Sloveniji.

Pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje

Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi, oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji.

Želite izvedeti več? Preverite med pogostimi vprašanji!